พรรณไม้งามที่วังตะไคร้
FLORA IN WANGTAKRAI

ขนุน

ชื่อวิทยาศาสตร์-