พรรณไม้งามที่วังตะไคร้
FLORA IN WANGTAKRAI

กันเกรา

ชื่อวิทยาศาสตร์-