พรรณไม้งามที่วังตะไคร้
FLORA IN WANGTAKRAI

ชื่อวิทยาศาสตร์-