พรรณไม้งามที่วังตะไคร้
FLORA IN WANGTAKRAI

ไม้ผลป่า