พรรณไม้งามที่วังตะไคร้
FLORA IN WANGTAKRAI

ไม้ป่า