พรรณไม้งามที่วังตะไคร้
FLORA IN WANGTAKRAI

ปาล์ม

“...ชมไม้ไหล้สะอาด    เหมือนปราสาทพิศาล

คือพิมานมณเฑียร       อาเกียรณ์แกมดอกแดง

แสงดุจปัทมราค         ภาคใบเขียวสรด

คือมรกตรุ่งเรือง         ดอกเหลืองเพียงทองสุก

ขาวดุจมุกดาดาษ       โอภาสพรรณวิจิตร...”