พรรณไม้งามที่วังตะไคร้
FLORA IN WANGTAKRAI

ต้นไม้มงคล